Skadebogen
 
 
RSS-feed
Rationel farmakoterapi når det er bedst – tilskud til Metoprolol ”GEA” bortfalder

Sidste år gjorde IRF i Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at der er stor forskel i prisen for depotformuleringer af β-blokkeren metoprolol. I dag har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at den dyrere depotformulering Metoprolol ”GEA”® mister sit generelle tilskud.  

En farmaceut fra et apotek kontaktede IRF sidste år og gjorde os opmærksom på, at der var stor prisforskel i depotformulering af β-blokkeren metoprolol. En beregning viste, at hvis forbruget af Metoprolol”GEA”® fortsatte som i 2016, kunne der opnås en årlig besparelse på 22 millioner kroner ved at ordinere billigste metoprolol som depotformulering i stedet.

Læs vores tidligere nyhed

I dag har Lægemiddelstyrelsen meldt ud, at fra august 2018 vil Metoprolol”GEA”® depottabletter ikke længere have generelt tilskud.

Læs Lægemiddelstyrelsens udmelding

”Vi er meget tilfredse med, at tilskuddet til Metoprolol”GEA”® bortfalder, da det vil understøtte en mere rationel brug af metoprolol depottabletter fremover”, udtaler farmaceut Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen. 

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/rationel-farmakoterapi-naar-det-er-bedst-tilskud-til-metoprolol-gea-bortfalder
Sundhedsstyrelsens overvågning af hjerteområdet for 3. kvartal 2017

Sundhedsstyrelsen har samlet tal for udredningen og behandlingen af udvalgte forløb på hjerteområdet for 3. kvartal i 2017. Trods den nye og mere enkle overvågning på hjerteområdet er der fortsat problemer med at få registreret alle forløb. Forskelle i ventetiderne til hjertekirurgi mellem regionerne betyder, at nogle patienter venter længe på operation.

Overvågningen af hjerteområdet har fokus på tre forhold. Overvågningen ser på, om udredningsretten bliver overholdt for patienter med hjertesygdomme. Desuden ser overvågningen på, hvor lange ventetiderne er til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Endelig er der også en vurdering af, om regionerne overholder reglerne for maksimale ventetider for iskæmiske hjertesygdomme.

På nationalt niveau er udredningsretten overholdt i 81% af tilfældene i 3. kvartal 2017. Dette tal er uændret igennem de første 3 kvartaler af 2017, men skal dog tages med et vist forbehold på grund af manglende registreringer, særligt i Region Hovedstaden, den største region. 

”Vi kan se, at der fortsat er problemer med at registrere alle hjerteforløb. Derfor forventer vi, at regionerne sætter fokus på, hvordan de kan registrere udredningsretten også fremover. Det skulle gerne medføre, at andelen af forløb, hvor udredningsretten bliver overholdt, også stiger”, siger sektionsleder Astrid Nørgaard.

Derimod er ventetiderne til at få en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) i 3. kvartal af 2017 på et acceptabelt niveau, idet størstedelen af patienternes er kommet til under 30 dage, og de invasive indgreb i form af ballonudvidelser af kranspulsåren (PCI) i langt de fleste tilfælde foretages relativt hurtigt efter KAG. 

Der er store regionale forskelle i ventetiden til åben hjertekirurgi. Blandt patienter med elektiv isoleret bypass-operation venter godt 20% af patienterne 45 dage eller mere på nationalt niveau. Når det drejer sig om isoleret hjerteklapoperation venter 35-55 % af patienterne 45 dage eller mere i nogle regioner. 

”Det er lang tid at vente på en operation, når man er hjertesyg. Det forlænger sygdomsperioden og udskyder rehabiliteringen. De regionale forskelle peger på et behov for at styrke samarbejdet yderligere mellem regionerne i forhold til at tilbyde patienterne operation der, hvor der er ledig kapacitet. Sundhedsstyrelsen vil drøfte resultaterne med regionerne ved et møde i april”, siger Astrid Nørgaard.

Alle regioner overholdt i 3. kvartal af 2017 reglerne for de maksimale ventetider for iskæmisk hjertesygdom.

Sundhedsstyrelsen offentliggør overvågningsdata kvartalsvist for hjerteområdet.

Se opgørelsen for hjerteområdet for 3. kvartal 2017

 

 

 

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/sundhedsstyrelsens-overvaagning-af-hjerteomraadet-for-3-kvartal-2017
Ledige pladser på IRF’s kursus Gynækologi i almen praksis

Hvilke metoder skal man anbefale til kvinder i forskellige perioder af deres liv? Skal vi være nervøse ved at ordinere p-piller? Tilmeld dig kurset Gynækologi i almen praksis den 16. april i Silkeborg.

Igennem kvinders livscyklus opstår der ofte gynækologiske problemstillinger som håndteres i almen praksis. På dette kursus belyses emner som hormonal kontraception, blødningsforstyrrelser, hormonbehandling og fertilitetsbehandling.

Læs mere om kurset i IRF-kursuskatalog her og tilmeld dig her.

Her kan du se en oversigt over alle IRF’s kurser 

 

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ledige-pladser-paa-irfs-kursus-gynaekologi-i-almen-praksis
Månedsblad: Palliativ smertebehandling

Denne måneds artikel i Rationel Farmakoterapi handler om farmakologisk smertebehandling af voksne patienter, der forventes at have en restlevetid på 6-12 måneder. Artiklen gennemgår de gængse farmakologiske muligheder og beskriver også vigtigheden af at have øje for patientens ”totale smerte”.

Artiklen gennemgår smertestillende lægemidler i forhold til, at patienten lever i den sidste tid af sit liv, og giver praktiske råd om valg af lægemidler og opstart af opioidbehandling til den opioidnaive patient.  Endelig beskrives fordele og ulemper ved de hyppigst anvendte opioider.

Læs hele artiklen her.

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/maanedsblad-palliativ-smertebehandling
Forældre har stor tillid til HPV-vaccinen

Knap 80 pct. af alle forældre til piger i 10-14-års alderen har tillid til, at HPV-vaccinen er sikker – og dermed er der tale om en markant stigning på blot halvandet år. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført i forbindelse med HPV-informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft”.

Efter et drastisk fald i tilslutningen til HPV-vaccination i Danmark er udviklingen nu for alvor ved at vende: Antallet af piger, der bliver HPV-vaccineret, er stigende, og det samme gælder forældrenes tillid til, at vaccinen er sikker – det vil sige, at bivirkninger er sjældne og milde. En ny undersøgelse blandt mere end 1.000 forældre til piger i 10-14-års alderen viser således, at knap 80 pct. af forældrene i høj eller nogen grad har tillid til, at HPV-vaccinen er sikker, mens kun 6 pct. slet ikke har tillid til vaccinens sikkerhed.

”Det er virkelig gode nyheder. Det styrker vores tro på, at vi når målet om, at mindst 90 pct. af alle 12-årige piger siger ja tak til HPV-vaccination. Samtidig er der nu en god chance for, at de piger, der ikke nåede at få vaccinen som 12-årige, får rettet op på det og bliver vaccineret nu,” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Den øgede tillid kan også aflæses i de seneste vaccinationsdata fra Statens Seruminstitut: I 2017 blev dobbelt så mange piger – i alt 30.974 piger – HPV-vaccineret første gang sammenlignet med 15.237 i 2016. Og i de første to måneder af 2018 er stigningen fortsat: Både i januar og i februar i år fik flere end 3.000 piger deres første HPV-vaccination hos lægen.

Sundhedsstyrelsen lancerede i maj sidste år, sammen med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen, informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft”, der skal give forældre mere viden om forebyggelse af livmoderhalskræft og HPV-vaccination, og den fortsætter året ud.

stop.hpv

Facebook

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/foraeldre-har-stor-tillid-til-hpv-vaccinen
Webmaster: sve_heiselberg@msn.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net