Skadebogen
 
 
RSS-feed
Brug din mobil med omtanke

I Sundhedsstyrelsen anbefaler vi fortsat, at man følger en række enkle forholdsregler, når man bruger sin mobiltelefon.

En mobiltelefon fungerer som både radiosender og radiomodtager. Via antenner, som blandt andet placeres på hustage og i høje master (mobilmaster), kan mobiltelefoner kommunikere med hinanden ved hjælp af radiobølger.

Radiobølgerne fra mobiltelefonen udsendes kun, når der overføres data, hvilket typisk sker under samtale, ved afsendelse af SMS-beskeder, eller når diverse apps sender og modtager data via nettet.

Ud fra et forsigtighedsprincip er det en god ide at bruge headset/håndfrit sæt under samtaler, at man sms’er i stedet for at ringe, når det drejer sig om enkle beskeder og at man begrænser samtaler, når sende/modtageforhold er dårlige – for eksempel når man sidder i et tog eller andet transportmiddel.

Vi anbefaler derimod ikke brug af de såkaldte antistrålingscovers.

Læs vores anbefalinger her.

 

 

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/brug-din-mobil-med-omtanke
Supplerende indberetninger til de maksimale ventetider for maj 2018

Regionerne har meldt ind, hvor mange kræftpatienter der valgte at vente længere på en tid til at blive udredt eller behandlet på deres primære sygehus. Undersøgelsen er foretaget blandt patienter med udvalgte, tidskritiske kræftformer. I alt 12 patienter har valgt at vente i maj måned.

Sundhedsministeren har besluttet, at regionerne inden for udvalgte kræftformer skal melde ind til Sundhedsstyrelsen, hvor mange patienter der valgte at vente længere på en tid til udredning eller behandling på deres primære sygehus, i stedet for at tage imod et tilbud på et andet sygehus.

Sundhedsstyrelsen har modtaget 12 supplerende indberetninger fra regionerne for maj 2018. De fordeler sig sådan:

 

Kræft i bugspytkirtlen

Lungekræft

 

Ventetid til operation efter afsluttet udredning

Ventetid til udredning ved mistanke om kræft

Ventetid til operation fra afsluttet udredning

Region Hovedstaden

11

-

-

Region Syddanmark

1

-

-

Bekendtgørelsen om de maksimale ventetider på kræftområdet foreskriver, at der maksimalt må gå 28 dage, fra den dag sygehuset har modtaget henvisning til behandling, til den dato sygehuset har tilbudt at foretage operationen. De 11 patienter i Region Hovedstaden valgte at vente mellem 3 og 22 dage længere, end hvad bekendtgørelsen om de maksimale ventetider foreskriver. En patient i Region Syddanmark valgte at vente 4 dage længere. 

Region Hovedstaden har oplyst, at årsagen til den ekstra ventetid fortsat skyldes, at der er kapacitetsudfordringer i form af mangel på operationssygeplejersker. Regionen har ansat nye operationssygeplejersker, der skal oplæres i området, og forventer, at de vil starte i klinikken til efteråret. Ledelsen i Region Hovedstaden arbejder fokuseret på at finde en løsning på problemet, blandt andet ved at omrokere personale til området.

Regionerne har desuden oplyst, at de er i færd med at udarbejde fælles retningslinjer for, hvordan der sikres ensartet høj faglig kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførslen af operationer ved kræft i bugspytkirtlen. Fælles retningslinjer på tværs af regionerne vil betyde, at regionerne bedre kan hjælpe hinanden ved kapacitetsproblemer. 

Om de supplerende indberetninger

Sundhedsministeren indførte fra den 1. oktober 2017 en supplerende indberetningspligt til de maksimale ventetider. Med de supplerende indberetninger oplyser regionerne om tilfælde for udvalgte kræftformer, hvor patienter har valgt at vente længere end de maksimale ventetider foreskriver. Modsat indberetninger vedrørende de maksimale ventetider, er der ikke tale om lovoverskridelser ved supplerende indberetninger.

 

Se oversigten over supplerende indberetninger

http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/supplerende-indberetninger-til-de-maksimale-ventetider-for-maj-2018
Maksimale ventetider for maj 2018

Regionerne har indberettet til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom blev overholdt i maj. Der var 2 overskridelser i maj 2018 fordelt på to regioner. Desuden er der 3 ekstra overskridelser i henholdsvis juli 2017, august 2017 og april 2018.

Den manglende overholdelse af de maksimale ventetider for maj 2018 fordeler sig sådan:

  • 1 hændelse vedrørende kræftsygdom i Region Midtjylland
  • 1 hændelse vedrørende kræftsygdom i Region Nordjylland

Region Midtjylland har oplyst, at overskridelsen vedrører en patient, som skulle udredes for kræft. Patienten ventede 20 dage for længe på at blive udredt. Overskridelsen skyldes en visiteringsfejl. Region Midtjylland har oplyst, at de har skærpet proceduren overfor personalet.

Region Nordjylland har oplyst, at overskridelsen vedrører en patient, som skulle udredes for kræft. Patienten ventede på udredning 13 dage for længe. Overskridelsen skyldes en procedurefejl i booking af undersøgelse. Region Nordjylland har oplyst, at ledelsen arbejder med at sikre, at personalet har kendskab til de korrekte procedurer.

Tre ekstra indberetninger for henholdsvis juli 2017, august 2017 og april 2018

Region Midtjylland har derudover indberettet 2 ekstra hændelser vedrørende kræftsygdom for juli 2017 og april 2018. De ekstra indberetninger i Region Midtjylland vedrører to patienter, der skulle behandles for kræft. Patienterne blev henvist henholdsvis 17 og 3 dage for sent. Begge overskridelser skyldes menneskelige fejl i booking af tid til behandling.

Region Nordjylland har indberettet 1 ekstra hændelse vedrørende kræftsygdom for august 2017. Overskridelsen vedrører en patient, der skulle behandles for kræft. Patienten ventede 2 dage for længe på at blive behandlet.

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.

 
Information og oversigt over maksimale ventetider på Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/maksimale-ventetider-for-maj-2018
Sådan kan læger overgå til specialet i akutmedicin

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin i høring.

Specialet akutmedicin blev oprettet i begyndelsen af året for at klæde nye speciallæger på til at kunne håndtere akutte patienter. De nye speciallæger – akutmedicineren - kommer til at arbejde tæt sammen med andre læger på sygehusene og med sundhedsvæsenet uden for sygehusene. På sygehusene vil akutmedicineren møde de patienter, som har brug for en akut vurdering og behandling, og de vil sikre, at patienterne bliver flyttet hurtigt videre til den rette behandling, yderligere udredning mv.

Den kommende overgangsordning skal sikre, at læger, der allerede har erfaring med akutmedicin og har gennemført uddannelseslignende elementer, inden specialet blev oprettet, vil kunne få en vurdering af, om de er kvalificerede til at blive speciallæger i akutmedicin eller eventuelt få mulighed for at gennemføre et forkortet speciallægeuddannelsesforløb.

Vejledningen skal beskrive intentionen og præcisere over for videreuddannelsesregionerne, hvordan de skal administrere overgangsbestemmelserne.

Vi forventer, at omkring 50 læger vil benytte sig af overgangsordningen til at få en speciallæge-anerkendelse i akutmedicin.

Overgangsbestemmelserne har hjemmel i §§ 20-21 i bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018 om uddannelse af speciallæger.

Vejledningen forventes at træde i kraft september 2018.

Høringsportal

 
http://www.sst.dk/da/nyheder/2018/saadan-kan-laeger-overgaa-til-specialet-i-akutmedicin
IRF i Sundhedsstyrelsen udgiver nye anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af perifere neuropatiske smerter

Anbefalingerne indgår i den Nationale Rekommandationsliste, der er en liste, der skal hjælpe med at træffe beslutning om valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe. Der er ikke tale om en behandlingsvejledning, men anbefalinger der kan støtte lægen i valget af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper (fx gabapentinoider eller tricykliske antidepressiva), der er til størst gavn for patienter med perifere neuropatiske smerter såsom postherpetisk neuralgi eller diabetisk polyneuropati. Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

Anbefalingerne har været i offentlig høring og er udarbejdet af IRF i samarbejde med en specialistgruppe med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Ortopædkirurgisk Selskab, Dansk Reumatologisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Intern Medicin.

Du kan finde det fulde baggrundsnotat og en PIXI-udgave her

Læs metodebeskrivelse for den Nationale Rekommandationsliste her

 

Fokus på smertebehandling

Sundhedsstyrelsen har sat fokus på smertebehandling herunder på danskernes brug af smertestillende medicin. Baggrunden er en rapport fra 2016, der viste, at Danmark har et markant højere forbrug af opioider end andre nordiske lande.

Læs om Sundhedsstyrelsens smerteindsats herhttp://www.sst.dk/da/nyheder/2018/irf-i-sundhedsstyrelsen-udgiver-nye-anbefalinger-for-valg-af-laegemidler-til-behandling-af-perifere-neuropatiske-smerter
Webmaster: sve_heiselberg@msn.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net